Aquests darrers anys ens hi hem dedicat a fons, hem donat el millor de nosaltres per fer realitat un somni compartit: transformar l’educació i avançar cap a l’escola que volem. Amb l’Horitzó 2020, tota la comunitat educativa de Jesuïtes Educació ens hem atrevit a aturar-nos, somiar en gran i passar a l’acció.

Sempre ho hem dit, el mèrit del nostre projecte no és altre que transitar de les paraules als fets, portar a la pràctica la tan necessària transformació de l’escola. En aquest recorregut, el mes de juny del 2016 suposa una fita important: hem completat l’experiència pilot de la Nova Etapa Intermèdia, la NEI. La nostra primera experiència pilot finalitzada.

I estem satisfets. Les innovacions es consoliden i l’Horitzó no s’atura. Quan redacto aquestes línies, el MOPI ja ha iniciat el seu tercer curs amb P5 i a Jesuïtes Lleida i Jesuïtes Sant Gervasi està en marxa el TQE, és a dir, l’experiència pilot de tercer i quart d’ESO, que dóna continuïtat a la NEI.

La satisfacció és per la feina feta, pels reptes plantejats i pels objectius aconseguits, pel recorregut que hem fet plegats esdevenint uns altres: avui som persones més compassives amb els altres, més conscients i compromeses amb el nostre somni, i més competents i creatives en la nostra dedicació i voluntat de servei.

És hora d’avaluar. A les impressions personals que vam recollir en el quadern 08 cal afegir-hi ara les dades, l’anàlisi i les conclusions de les avaluacions de procés i d’impacte realitzades a la NEI. Perquè no n’hi ha prou amb sensacions, intuïcions i opinions. Perquè cal, d’una banda, qualificar, quantificar, visualitzar i contrastar els progressos, i, d’una l’altra, detectar i corregir les mancances per calibrar millor l’experiència.

Ens van comprometre públicament i volem fer públics també els resultats del que ha estat la primera onada d’avaluació d’impacte. Tenim la certesa que aquest és el camí: avaluar i millorar de forma contínua les transformacions introduïdes contrastant l’impacte que produeixen en els nostres alumnes.

No som perfectes, som professionals valents i rigorosos que innovem i millorem les nostres propostes i les oferim a totes aquelles persones que desitgen transformar l’educació. Apostem per un nou model d’ensenyament i aprenentatge que hem iniciat i que ha d’anar millorant de forma permanent en base a les successives avaluacions.

Jo personalment tanco, amb la confecció de l’informe final d’avaluació externa de la NEI i amb la seva difusió a través d’aquest quadern, la meva vinculació amb la Fundació Jesuïtes Educació. Aprofito aquesta introducció per dir-vos, una vegada més, que han estat uns anys apassionants (10 anys com a membre del patronat de la Fundació primer, i quasi 8 anys com a director general després, és a dir, en total, prop de 18 anys de la meva vida, d’entrega i servei al projecte de l’educació jesuïta), i per agrair també l’oportunitat i tot el treball realitzat.

Ha estat una gran etapa personal i professional, amb molts aprenentatges i creixement, en què he compartit passió, convicció i camí amb centenars de companys i companyes, directius i educadors que han cregut en la proposta de canvi i que han posat el seu projecte vital al servei de la transformació educativa.

De tots ells i elles he après molt i els estic profundament agraït. Com estic profundament agraït a la institució, la Fundació Jesuïtes Educació de la Companyia de Jesús, que em va venir a buscar i em va fer l’encàrrec de tornar a posar les escoles dels jesuïtes en el camí del lideratge del canvi educatiu, tal i com va ser en els seus orígens.

Gràcies i fins ben aviat!

Xavier Aragay
Director de la col·lecció Transformant l’educació i director de l’avaluació de l’experiència pilot de la NEI